Όλα τα έργα είναι κατασκευασμένα από πηλoύς stoneware, με υαλώματα δικής μου κατασκευής και ψημένα σε ηλεκτρικό καμίνι στους 1200οC και 1250οC.

Λίγα λόγια για τη δουλειά μου